קמפוס מילאנו     קמפוס לונדון     קמפוס פאריז     קמפוס שנחאי

מסלולי הלימוד ומחירים

 

מסלולים אינטנסיביים-חד שנתיים

מילאנו: 26,360 יורו
דרכון אירופאי 24,280 יורו

פריז-מילאנו-פירנצה: 28,230 יורו
דרכון אירופאי 26,360 יורו

מסלולי סמסטר

מסלולים ראשיים 3 שנים

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון בריטי 16,600 פאונד לשנה
דרכון אחר 23,100 פאונד לשנה

קמפוס פריז – תואר ראשון
דרכון אירופאי 22,300 יורו לשנה
דרכון אחר 25,400 יורו לשנה

קמפוס מילאנו – תואר ראשון
דרכון אירופאי 23,700 יורו לשנה
דרכון אחר 27,100 יורו לשנה

קמפוס פירנצה – תואר ראשון
דרכון אירופאי 22,300 יורו לשנה
דרכון אחר 25,400 יורו לשנה

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון בריטי 15,800 פאונד לשנה
דרכון אחר 22,100 פאונד לשנה
תוספת של 8,750 פאונד לשנת סנדוויץ'

קמפוס פריז – תואר ראשון
דרכון אירופאי 21,600 יורו לשנה
דרכון אחר 24,800 יורו לשנה
תוספת של 11,335 יורו לשנת סנדוויץ'

קמפוס מילאנו – דיפלומה
דרכון אירופאי 22,600 יורו לשנה
דרכון אחר מילאנו 26,000 יורו לשנה
דרכון אחר פירנצה 24,300 יורו לשנה

קמפוס פירנצה – דיפלומה
דרכון אירופאי 22,300 יורו לשנה
דרכון אחר 25,400 יורו לשנה

מילאנו:
דרכון אירופאי 21,000 יורו לשנה
דרכון אחר 24,400 יורו לשנה

לונדון:
דרכון בריטי 15,500 פאונד לשנה
דרכון אחר 21,500 פאונד לשנה

מילאנו: דרכון אירופאי 18,700 יורו לשנה
דרכון אחר 20,400 יורו לשנה

לונדון:
 דרכון בריטי 14,100 פאונד לשנה
דרכון אחר 17,900 פאונד לשנה

דרכון אירופאי 14,200 יורו לשנה
דרכון אחר 16,300 יורו לשנה

מסלולי תואר שני/מאסטר

לונדון:
דרכון בריטי 23,300 פאונד.
דרכון אחר 29,600 פאונד.

מילאנו:
דרכון אירופאי 33,200 יורו.
דרכון אחר 35,600 יורו.

פירנצה/פריז:
דרכון אירופאי 32,100 יורו.
דרכון אחר 34,100 יורו.

לונדון: דרכון בריטי 22,100 פאונד.
דרכון אחר 28,100 פאונד.

מילאנו:
דרכון אירופאי 32,100 יורו.
דרכון אחר 34,500 יורו.

פירנצה/פריז:
דרכון אירופאי 32,100 יורו.
דרכון אחר 34,100 יורו.

מילאנו: דרכון אירופאי 27,500 יורו.
דרכון אחר 28,500 יורו.

לונדון:
דרכון בריטי 20,700 פאונד.
דרכון אחר 24,300 פאונד.

מילאנו: דרכון אירופאי 29,600 יורו
דרכון אחר 31,600 יורו.

לונדון:
דרכון בריטי 21,800 פאונד.
דרכון אחר 27,200 פאונד.

23,500 יורו.

קורסי קיץ וחורף(2-3 שבועות)

קורס קיץ/חורף
4,100 יורו, עם סידור לינה 5,500 יורו
לונדון: 3,400 פאונד, עם סידור לינה 4,600 פאונד

fashion&the cities אירופה: 5,700 פאונד.
fashion&the cities+פירנצה: 7,200 פאונד.
fashion&the cities+שנחאי: 8,400 פאונד.

קורסי שפה(חודש)

מילאנו, פריז, פירנצה: 2,500 יורו.

קורסי הכנה

לונדון: 16,540 פאונד
מילאנו: 17,500 יורו

לונדון: 7,810 פאונד.

מילאנו,פריז: 3,900 יורו.
לונדון: 7,810 פאונד.