קמפוס מילאנו     קמפוס לונדון     קמפוס פאריז     קמפוס שנחאי

מסלולי הלימוד ומחירים

 

מסלולים אינטנסיביים-חד שנתיים

פירנצה: 26,900 יורו
דרכון אירופאי 24,800 יורו

מילאנו: 27,300 יורו,
דרכון אירופאי 25,100 יורו

פריז/מילאנו/פירנצה: 29,250 יורו,
דרכון אירופאי 27,250 יורו.

מסלולי סמסטר

קניינות וניהול 13,300 יורו
עיצוב פנים למתקדמים 13,000 יורו

11,800 יורו

מסלולים ראשיים 3 שנים

קמפוס פריז,מילאנו – תואר ראשון
דרכון אירופאי 20,400 יורו לשנה
דרכון אחר 22,150 יורו לשנה

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון בריטי 17,200 פאונד לשנה
דרכון אחר 25,100 פאונד לשנה

קמפוס פריז/פירנצה – תואר ראשון
דרכון אירופאי 24,300 יורו לשנה
דרכון אחר 28,600 יורו לשנה

קמפוס מילאנו – תואר ראשון
דרכון אירופאי 25,750 יורו לשנה
דרכון אחר 29,400 יורו לשנה

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון בריטי 16,350 פאונד לשנה
דרכון אחר 25,100 פאונד לשנה

קמפוס פריז/*פירנצה – תואר ראשון
דרכון אירופאי 24,300 יורו לשנה
דרכון אחר 28,300 יורו לשנה

קמפוס מילאנו – *תואר ראשון/דיפלומה
דרכון אירופאי 24,500 יורו לשנה
דרכון אחר מילאנו 28,750 יורו לשנה

מילאנו – תואר ראשון
דרכון אירופאי 22,700 יורו לשנה
דרכון אחר 26,800 יורו לשנה

לונדון – תואר ראשון

דרכון בריטי 16,050 פאונד לשנה
דרכון אחר 23,800 פאונד לשנה

מילאנו – תואר ראשון
דרכון אירופאי 20,700 יורו לשנה
דרכון אחר 22,700 יורו לשנה

לונדון – תואר ראשון
דרכון בריטי 14,600 פאונד לשנה
דרכון אחר 19,900 פאונד לשנה

תואר ראשון
דרכון אירופאי 15,400 יורו לשנה
דרכון אחר 17,700 יורו לשנה

מסלולי תואר שני/מאסטר

לונדון:
דרכון בריטי 23,650 פאונד.
דרכון אחר 32,850 פאונד.

מילאנו:
דרכון אירופאי 35,500 יורו.
דרכון אחר 37,950 יורו.

פירנצה/פריז:
דרכון אירופאי 35,100 יורו.
דרכון אחר 37,950 יורו.

מילאנו/פריז: דרכון אירופאי 34,100 יורו.
דרכון אחר 36,700 יורו

מילאנו: דרכון אירופאי 29,250 יורו.
דרכון אחר 30,900 יורו.

לונדון:
דרכון בריטי 21,200 פאונד.
דרכון אחר 27,200 פאונד.

מילאנו: דרכון אירופאי 31,700 יורו.
דרכון אחר 34,800 יורו.

לונדון ע. פנים:
דרכון בריטי 22,350 פאונד.
דרכון אחר 30,400 פאונד.
לונדון ע. תכשיטים: דרכון בריטי 21,800 פאונד.
דרכון אחר: 29,800 פאונד.

24,500 יורו.

קורסי קיץ וחורף (3 שבועות)

קורסי נוער

מילאנו: 3 שבועות – 5,900 יורו (כולל מגורים אצל משפחה איטלקית)
פריז: 3 שבועות – 4,100 יורו

מילאנו: שבוע – 1,900 יורו (כולל מגורים אצל משפחה איטלקית)

קורסי הכנה

לונדון: 16,900 פאונד
מילאנו/פריז: 18,300 יורו

מילאנו/פירנצה: 3,900 יורו.