קמפוס מילאנו     קמפוס לונדון     קמפוס פאריז     קמפוס שנחאי

מסלולי הלימוד ומחירים

 

מסלולים אינטנסיביים-חד שנתיים

מילאנו: 26,360 יורו
דרכון אירופאי 24,280 יורו

פריז-מילאנו-פירנצה: 28,230 יורו
דרכון אירופאי 26,360 יורו

מסלולי סמסטר

מסלולים ראשיים 3 שנים

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון אירופאי 17,900 פאונד לשנה
דרכון אחר 21,600 פאונד לשנה

קמפוס פריז – תואר ראשון
דרכון אירופאי 21,800 יורו לשנה
דרכון אחר 24,900 יורו לשנה

קמפוס מילאנו – תואר ראשון
דרכון אירופאי 23,200 יורו לשנה
דרכון אחר 26,600 יורו לשנה

קמפוס פירנצה – תואר ראשון
דרכון אירופאי 21,800 יורו לשנה
דרכון אחר 24,900 יורו לשנה

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון אירופאי 17,000 פאונד לשנה
דרכון אחר 20,600 פאונד לשנה
תוספת של 8,750 פאונד לשנת סנדוויץ'

קמפוס פריז – תואר ראשון
דרכון אירופאי 21,100 יורו לשנה
דרכון אחר 24,300 יורו לשנה
תוספת של 11,335 יורו לשנת סנדוויץ'

קמפוס מילאנו/פירנצה – דיפלומה
דרכון אירופאי 21,100 יורו לשנה
דרכון אחר מילאנו 24,500 יורו לשנה
דרכון אחר פירנצה 24,300 יורו לשנה

מילאנו/פירנצה:
דרכון אירופאי 20,500 יורו לשנה
דרכון אחר 23,900 יורו לשנה
לונדון: דרכון אירופאי 16,700 פאונד לשנה
דרכון אחר 20,100 פאונד לשנה

מילאנו: דרכון אירופאי 18,200 יורו לשנה
דרכון אחר 19,900 יורו לשנה
לונדון: דרכון אירופאי 15,100 פאונד לשנה
דרכון אחר 16,900 פאונד לשנה

דרכון אירופאי 13,700 יורו לשנה
דרכון אחר 15,800 יורו לשנה

מסלולי תואר שני/מאסטר

מילאנו/לונדון:
דרכון אירופאי 33,200 יורו/25,800 פאונד.
דרכון אחר 35,600 יורו/28,200 פאונד.

פירנצה/פריז:
דרכון אירופאי 31,700 יורו.
דרכון אחר 33,700 יורו.

דרכון אירופאי 31,700 יורו/24,500 פאונד.
דרכון אחר 34,100 יורו/26,800 פאונד.
פירנצה/פריז: דרכון אירופאי 31,700 יורו.
דרכון אחר 33,700 יורו.

מילאנו: דרכון אירופאי 27,500 יורו
דרכון אחר 28,500 יורו
לונדון: דרכון אירופאי 22,900 פאונד
דרכון אחר 23,200 פאונד

מילאנו/פירנצה: דרכון אירופאי 29,600 יורו
דרכון אחר 31,600 יורו.
לונדון: דרכון אירופאי 24,200 פאונד
דרכון אחר 25,900 פאונד

23,000 יורו

קורסי קיץ וחורף(2-3 שבועות)

קורס קיץ/חורף
4,100 יורו, עם סידור לינה 5,500 יורו
לונדון: 3,400 פאונד, עם סידור לינה 4,600 פאונד

fashion&the cities אירופה: 5,700 פאונד.
fashion&the cities+פירנצה: 7,200 פאונד.
fashion&the cities+שנחאי: 8,400 פאונד.

קורסי שפה(חודש)

מילאנו, פריז, פירנצה: 2,500 יורו.

קורסי הכנה

לונדון: 16,540 פאונד
מילאנו: 17,500 יורו

לונדון: 7,810 פאונד.

מילאנו,פריז: 3,900 יורו.
לונדון: 7,810 פאונד.