קמפוס מילאנו     קמפוס לונדון     קמפוס פאריז     קמפוס שנחאי

מסלולי הלימוד ומחירים

 

מסלולים אינטנסיביים-חד שנתיים

מילאנו: 26,360 יורו
דרכון אירופאי 24,280 יורו

פריז/מילאנו/פירנצה: 28,230 יורו
דרכון אירופאי 26,360 יורו

מסלולי סמסטר

פירנצה: 13,000 יורו

מסלולים ראשיים 3 שנים

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון בריטי 16,600 פאונד לשנה
דרכון אחר 22,800 פאונד לשנה

קמפוס פריז – תואר ראשון
דרכון אירופאי 22,700 יורו לשנה
דרכון אחר 26,700 יורו לשנה

קמפוס מילאנו – תואר ראשון
דרכון אירופאי 24,200 יורו לשנה
דרכון אחר 27,600 יורו לשנה

קמפוס פירנצה – תואר ראשון
דרכון אירופאי 22,700 יורו לשנה
דרכון אחר 26,700 יורו לשנה

קמפוס לונדון – תואר ראשון
דרכון בריטי 15,800 פאונד לשנה
דרכון אחר 22,700 פאונד לשנה

קמפוס פריז – תואר ראשון
דרכון אירופאי 22,700 יורו לשנה
דרכון אחר 26,500 יורו לשנה

קמפוס מילאנו – דיפלומה
דרכון אירופאי 23,000 יורו לשנה
דרכון אחר מילאנו 27,000 יורו לשנה

קמפוס פירנצה – דיפלומה
דרכון אירופאי 22,700 יורו לשנה
דרכון אחר 26,500 יורו לשנה

מילאנו:
דרכון אירופאי 21,400 יורו לשנה
דרכון אחר 25,000 יורו לשנה

לונדון:
דרכון בריטי 15,500 פאונד לשנה
דרכון אחר 21,500 פאונד לשנה

מילאנו: דרכון אירופאי 19,300 יורו לשנה
דרכון אחר 21,000 יורו לשנה

לונדון:
 דרכון בריטי 14,100 פאונד לשנה
דרכון אחר 18,000 פאונד לשנה

דרכון אירופאי 14,500 יורו לשנה
דרכון אחר 16,600 יורו לשנה

מסלולי תואר שני/מאסטר

לונדון:
דרכון בריטי 23,300 פאונד.
דרכון אחר 30,200 פאונד.

מילאנו:
דרכון אירופאי 33,800 יורו.
דרכון אחר 36,300 יורו.

פירנצה/פריז:
דרכון אירופאי 32,700 יורו.
דרכון אחר 35,300 יורו.

לונדון: דרכון בריטי 22,100 פאונד.
דרכון אחר 28,700 פאונד.

מילאנו/פירנצה/פריז:
דרכון אירופאי 32,700 יורו.
דרכון אחר 35,300 יורו.

מילאנו: דרכון אירופאי 28,100 יורו.
דרכון אחר 29,100 יורו.

לונדון:
דרכון בריטי 20,700 פאונד.
דרכון אחר 24,900 פאונד.

מילאנו: דרכון אירופאי 30,200 יורו
דרכון אחר 32,500 יורו.

לונדון:
דרכון בריטי 21,800 פאונד.
דרכון אחר 27,800 פאונד.

24,000 יורו.

קורסי קיץ וחורף(2-3 שבועות)

קורסי הכנה

לונדון: 16,540 פאונד
מילאנו: 17,500 יורו

לונדון: 7,810 פאונד.

מילאנו/פריז: 3,900 יורו.
לונדון: 7,810 פאונד.

תל אביב: 2,500 שח.